Företagspresentation

Marine Protect.

Marine Protect har varit verksamt inom varvsrörelsen sedan 1978.

Varumärket NautiLock ägs och administreras av MarineProtect

Undertecknad har även drivit varvsrörelse med drivlinor och motorer som huvudsyssla. Auktoriserad besiktningsman i Båtbesiktningsmännens riksförening, Godkänd besiktningsman/Värderingsman av Mellansvenska handelskammaren.  Även utsedd besiktningsman av sjöfartsverket.

Medlem av International Association of Marine Investergators

Medlem i Haveriinspektörsföreningen.

Verkstad för utredning och reparationer finns i Enköping
Även reservdelsförsäljning.

 

 

Johan Sandin, Haveriinspektör