Företagspresentation

Marine Protect.

Marine Protect har varit verksamt inom varvsrörelsen sedan 1978.

Varumärket NautiLock ägs och administreras av MarineProtect

Undertecknad har även drivit varvsrörelse med drivlinor och motorer som huvudsyssla. Auktoriserad besiktningsman i Båtbesiktningsmännens riksförening,  Även utsedd besiktningsman av sjöfartsverket.

Johan Sandin, Haveriinspektör

Mail: batinspektionen@gmail.com

ab.marineprotect@gmail.com

Tel 0707562875