Objektet är stulet! TRACKme skickar ett SMS-larm till nummet som är inprogrammerat i larmlistan. Ägaren ringer därefter SOS alarm och berättar om vad som har hänt. Tack vare de inbyggda larmfunktionerna kan vi snabbt starta spårningen vid ett tillgrepp.

Spårteamet gör en spårning och lokaliserar objektets position till ett avgränsat område. Objektet visar sig befinna några kilometer bort, nära Malmö. Bilden ovan är en översiktkarta.

Närmaste spårteam åker omgående till den plats som visades på kartan.

På plats använder vi oss av VHF-pejling för att få en exakt position av det stulna objektet.

Med hjälp av pejlingen hittades snabbt objektet ett hundratal meter från tidigare plats. Den här gången var det en utav våra bilar som spårades. Nästa gång kanske det är något med värde för dig som är borta.