Nautilock

För att få montera NautiLock startspärr krävs det att man genomgått en utbildning. Detta är i första hand ett krav från försäkringsbolagen. Man skall även vara insatt i hur båtmotorer fungerar, såväl bensin som diesel. Varje år hålls utbildningar av montörer för NautiLock över hela landet. Teori varvas med praktik och ett avslutande teoriprov. Det anordnas även informationsträffar i samband med båtmässorna i Stockholm & Göteborg.

Arbetet med utbildning, teknisk support och övrig information sker hela tiden i nära samarbete med försäkringsbolagen.